Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Tvorba studijních materiálů

Nacházíte se: Augustin > Studijní materiály

V rámci klíčové aktivity „Tvorba studijních materiálů přizpůsobených potřebám studentů se specifickými potřebami” budou pro studenty s těžším zrakovým postižením vytvořeny digitální verze studijních textů, které budou také začleněny do databáze Univerzitní knihovny UHK a studentům se zrakovým postižením se tak stanou volně dostupnými.

Ve spolupráci s profesionálními tlumočníky bude také vytvořen překlad vybraných studijních materiálů do českého znakového jazyka. Výklad ve znakovém jazyce má napomoci studentům s těžkým sluchovým postižením se v textu v českém jazyce zorientovat, protože pro neslyšící osoby je čeština cizí jazyk.


Byl vytvořen vnitřní systém UHK sloužící k evidenci, katalogizaci a implementaci digitalizovaných publikací na úložiště UHK.
Za účelem zvýšení jejich dostupnosti pro studenty se SP byl celý systém napojen na Portál VŠ knihoven (jiný web, nový panel).
Přístup je možný přes on-line katalog knihovny (jiný web, nový panel).

Pracovníci UHK se zúčastnili školení "Kurz tvorby elektronických dokumentů" určeného pro vysokoškolská pracoviště zajišťující služby osobám se zrakovým postižením.
Fotogalerie ze školení (jiný web, nový panel).


Byly digitalizovány vybrané knihy.


Skripta a e-learning

Byla vytvořena následující skripta:

  • Somatologie nejen pro speciální pedagogy
  • Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie nejen pro speciální pedagogy
  • Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy
  • Vybrané kapitoly z psychopedie a etopedie nejen pro speciální pedagogy
  • Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy
  • Vybrané kapitoly z managementu nejen pro speciální pedagogy

Z těchto skript byly vytvořeny stručnější výtahy,
ty byly přetlumočeny do českého znakového jazyka,
a videozáznamy s překladem byly umístěny do elektronického kurzu (jiný web, nový panel) (společně s odpovídajícími texty).
Ten byl vytvořen s důrazem na přístupnost pro nevidomé, slabozraké a neslyšící uživatele.

Kromě toho byly do českého znakového jazyka ve formě videozáznamů přetlomečeny i úvod do studia (vč. informací k závěru studia) a sekce střediska Augustin na webu UHK (jiný web, nový panel).

Skok nahoru na navigační menu