Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Rozvoj střediska Augustin

Nacházíte se: Augustin > Rozvoj střediska

Další částí projektu je rozvoj a stabilizace střediska podpory pro studenty se specifickými potřebami (SP) Augustin.

Základním cílem této aktivity je zaškolit koordinátora služeb (jiný web, nový panel) pro studenty se SP (koordinátorka absolvovala 4 moduly kurzu znakového jazyka).

Středisko bude vybaveno moderní technikou sloužící k podpoře vzdělávání studentů se SP. Dojde k vytvoření kvalitní databáze a k aktualizaci webových stránek tak, aby byly informace na nich prezentované snadno dostupné i studentům se SP.

Tato aktivita si klade za cíl centralizaci a zpřehlednění služeb nabízených Střediskem Augustin.

Technika

Byly pořízeny technické prostředky (včetně softwarových) pro podporu studentů se specifickými potřebami.

Databáze

Pro interní potřeby střediska vznikla databáze klientů (uchazečů a studentů se specificikými potřebami) a poskytovatelů služeb,
jež zlepšuje a zefektivňuje evidenci, potažmo celkově usnadňuje zajišťování podpory.

Standard činnosti

Byl vytvořen standard činnosti střediska Augustin. Standard činnosti konkretizuje pravidla poskytování dílčích služeb a provozu střediska. Navazuje na rektorský výnos (Formát .pdf 773 KiB) a metodický pokyn (Formát .pdf 310 KiB) a je v souladu s pravidly MŠMT.

Rozšířili jsme své služby
a tým Střediska je nyní kompletní

Prezentace střediska a projektu

Prezentace střediska Augustin a ESF projektu (Formát .pdf 1.8 MiB) byla zveřejněna na konferencích a různých akcích, kde středisko představovalo své služby i projekt.

Web

V rámci této aktivity proběhla rozsáhlá aktualizace sekce střediska na webu UHK (jiný web, nový panel).

Skok nahoru na navigační menu