Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Prohlášení o přístupnosti a informace o klávesových zkratkách

Nacházíte se: Augustin > Prohlášení o přístupnosti + klávesové zkratky

Tato webová prezentace splňuje všechna důležitá pravidla přístupnosti webu podle Blinfriendly (jiný web, nový panel).
Dále je navržena s ohledem na efektivní a snadnou obsluhu pomocí klávesnice, např. na mobilním telefonu.

Rozložení stránek je definováno relativními jednotkami. Stránka je validní podle normy XHTML 1.1 (mírně přísnější nástupce normy XHTML 1,0 Strict).
Kód je sémantický, tzn. obsah je strukturovaný značkami XHTML a přehledný i bez aktivního visuálního stylu.

Javascript je vyžadován pouze pro otevírání vnějších odkazů v novém okně (bez javascriptu se otevřou ve stejném okně).

Odkazy jsou podtrženy (kromě menu) a při najetí myší nebo výběru klávesnicí se podbarví.
Odkazy pro skoky na kotvy v rámci téže stránky jsou označeny „Skok dolů na”, resp. „Skok nahoru na

Klávesové zkratky

Přiřazení klávesových zkratek odpovídá standardu klávesových zkratek (jiný web, nový panel):

  • 0 – Skok na unikátní obsah konkrétní podstránky
  • 1 – Tato nápověda ke klávesovým zkratkám (přechod na jinou stránku)
  • 2 – Hlavní stránka (přechod na jinou stránku)
  • 3 – Mapa webu (přechod na jinou stránku)
  • 5 – Skok na navigační menu

Návod k použití klávesových zkratek v nejrozšířenějších prohlížečích naleznete také ve standardu klávesových zkratek (jiný web, nový panel).
Nejčastěji se zkratky používají kombinací Alt+Shift+číslo (číslo z alfanumerické části klávesnice).

Skoky v rámci jedné stránky při ovládání klávesnicí z principu nefungují v prohlížeči Google Chrome, protože ten je již od počátku své existence trvale ignoruje (aktuální k verzi 20).

Styly zobrazení

Styly zobrazení jsou definovány pomocí kaskádových stylů (CSS).
Podle aktuální šířky okna prohlížeče (počítáno v počtu znaků, nikoliv v pixelech) se v případě potřeby automaticky použije styl optimalizovaný pro úzké displeje.
Web lze tedy na normálním PC i velmi extrémně zvětšovat; a lze jej používat i na mobilních telefonech či jiných alternativních zařízeních. Komplikace se zobrazením může způsobit široká tabulka nebo obrázek.

V případě tisku bude automaticky použit zvláštní styl zobrazení pro tisk.

Skok nahoru na navigační menu