Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Osvěta mezi studenty UHK

Nacházíte se: Augustin > Osvěta studentů

Součástí projektu jsou i aktivity orientované směrem ke studentům UHK, a to v podobě osvětové činnosti v oblasti přístupu ke studentům se SP.

V podstatě se jedná o „vytvoření nové koncepce podpory studentů se SP a posílení klíčových kompetencí studentů UHK” .

Výstupem této klíčové aktivity bude vznik informačních materiálů a metodických manuálů adresovaných studentům UHK bez SP.

Bude zrealizován e-learningový kurz, který podpoří vybavenost studentů klíčovými kompetencemi pro dobrovolnickou činnost ve funkci osobního či studijního asistenta.

Dojde ke zřízení studentského klubu, jehož hlavní aktivitou bude pravidelná informačně-osvětová a zážitková činnost určená studentům.

Dojde k realizaci přednáškového cyklu a studentské konference.

Brožurka pro studenty

Kdo, co, proč a jak (pro studenty) (Formát .pdf 317 KiB)

Elektronický kurz

Elektronický kurz názorně a poutavě seznamuje studenty UHK s problematikou zdravotně postižených či jinak znevýhodněných studentů a učí je, jak se při setkání se zdravotně postiženým kolegou zachovat.

Brožura Můj spolužák… se specifickými potřebami

Metodika k e-learningovému kurzu.

Tato publikace na 218 stranách studenty podrobně a čtivě seznamuje se specifiky jednotlivých druhů zdravotních postižení či znevýhodnění, s důrazem na praktické dopady a rady pro běžný život a komunikaci.
Popularizující texty od odborníků jsou doplněny osobními příběhy znevýhodněných studentů.

Skok nahoru na navigační menu