Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Odstraňování architektonických bariér

Nacházíte se: Augustin > Odstraňování bariér

Jednou z klíčových oblastí projektu je i „Odstraňování prostorových a informačních bariér”.

V kontextu snižování bariérovosti dojde k výstavbě výtahu na dvou (v tuto chvíli) bariérových budovách UHK.

Pro zlepšení orientace studentů se zrakovým postižením budou označeny výukové i administrativní místnosti v Braillově písmu, budou instalovány hlasové orientační majáčky a vznikne soubor hmatových plánů vybraných budov UHK.

Dále budou nainstalovány popisné štítky u dveří v Braillově písmu.

Skok nahoru na navigační menu