Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

O projektu

Nacházíte se: Augustin > O projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření podmínek studia osob se specifickými potřebami (SP) na Univerzitě Hradec Králové (UHK).

Projekt si ve vztahu k možnostem vysokoškolského studia osob se SP klade za cíl rozvíjet na UHK inkluzivní prostředí. K tomu mají mj. přispět také dílčí výstupy tohoto projektu, které si kladou za cíl zejména

  • zkvalitnit služby poskytované studentům se specifickými potřebami (SP) na UHK,
  • zvýšit odbornou platformu pracovníků UHK ve vztahu k optimalizaci studijních podmínek studentů se SP
  • a současně i rozšířit odborné znalosti i praktické dovednosti ostatních studentů UHK, jež mohou využít v denním kontaktu se studenty se SP.

Některé konkrétní výstupy projektu

  • Vznik přizpůsobených studijních materiálů pro studenty s těžkým zrakovým a sluchovým postižením
  • Vytvoření vnitřních celouniverzitních norem o formě a obsahu podpory studentů se SP
  • Vznik metodických materiálů zvyšujících kompetence pracovníků UHK a ostatních studentů této VŠ v oblasti přístupu ke studentům se SP
  • Rozšíření a zkvalitnění pracovního a technického zázemí střediska Augustin
  • Parciálně odstranění některých prostorových a orientačních bariér

Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na realizaci se budou podílet pracovníci univerzity ve spolupráci s externími odborníky.

S využitím finanční podpory z EU projde v následujících letech podpora studentů se SP na UHK zásadní fází rozvoje (viz popis dílčích klíčových aktivit – patřičné sekce webu).

  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0004
  • Doba trvání: březen 2012 – únor 2015

Souhrnný leták

Skok nahoru na navigační menu