Augustin
Zkvalitnění a rozšíření
možnosti studia na Univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specifickými
vzdělávacími potřebami
 

Standardizace podpory, vzdělávání zaměstnanců

Nacházíte se: Augustin > Koncepce podpory

Standardizace podpory a vzdělávání zaměstnanců UHK je součástí klíčové aktivity „Vytvoření nové koncepce podpory studentů se specifickými potřebami a posílení kompetencí zaměstnanců UHK”.

V rámci této aktivity vznikne standard podpory studentů se SP na UHK a prostřednictvím metodického pokynu dojde k nastavení jednotné koordinace podpory studentů se SP po celou dobu jejich studia.

Budou vytvořeny informační materiály a metodické manuály adresované pracovníkům UHK a nástroj pro vzdělávání zaměstnanců zajišťující optimalizaci přístupu ke studentům se SP.

Dokumenty ke stažení

Rektorský výnos

Rektorský výnos 13/2012 – Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na UHK (Formát .pdf 974 KiB)

Rektorský výnos 15/2013 – Aktualizovaná koncepce podpory (Formát .pdf 773 KiB)

Leták Střediska Augustin

Středisko Augustin se představuje:
Leták střediska Augustin (Formát .pdf 625 KiB)

Podrobá informační brožura Střediska Augustin

Informační brožura Střediska Augustin (Formát .pdf 12.5 MiB)

Priority a strategie

Stanovení priorit v podpoře studentů se specifickými potřebami na UHK a strategie její změny:
Definice priorit a strategie změny (Formát .pdf 621 KiB)

Fakultní koordinátoři a tutoři

Jmenný seznam koordinátorů podpory na jednotlivých fakultách a tutorů na katedrách:
Fakultní koordinátoři a tutoři (Formát .pdf 139 KiB)

Metodický pokyn k realizaci podpory

Metodický pokyn k zavedení podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na UHK.
Pro akademické pracovníky i studenty. Jeho cílem je standardizace podpory na UHK:
Metodický pokyn k realizaci podpory (Formát .pdf 310 KiB)

Brožurka pro zaměstnance

Kdo, co, proč a jak (Formát .pdf 876 KiB)

Elektronický kurz

Elektronický kurz pro akademické pracovníky a zaměstnance UHK Vzdělávání studentů se specifickými potřebami na UHK:

 

 

Ocenění kurzu na konferenci eLearning

2014 (14. ročník)

Brožura Seznamte se, prosím

V rámci projektu byl vytvořen Metodický průvodce k organizaci podpory studentů se specifickými potřebami.
Materiál s názvem "Seznamte se, prosím" na 142 stranách podrobně představuje zaměstnancům UHK problematiku jednotlivých postižení či jiných znevýhodnění.

Jde o praktickou příručku,
poskytující návod na chování v běžných situacích.

Analýza přístupnosti oborů

Ověřování účinnosti – evaluace podpory

Byl vytvořen Mechanismus ověřování účinnosti podpůrných opatření
pro studenty se SP na UHK (Formát .pdf 524 KiB)
.

Vznikl hodnotící mechanismus podpory.
Byl vytvořen dotazník pro uchazeče, studenty i absolventy;
je koncipován i pro pozdější použití kdykoliv po skončení projektu, jde tedy o obecný evaluační nástroj.

Proběhlo dotazníkové šetření mezi studenty se specifickými potřebami a mezi zaměstnanci.

Skok nahoru na navigační menu